BejelentésMinistránsok honlapja
Ministrálni jó, gyere TE is !

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Keresés a honlaponÜzenőfal


Név:

Üzenet:Hírek


Szavazás


LinkekJézus (tudományos) halála

Jézust 33 éves korában halálra ítélték. A kor legrosszabb; halálára. Csak a legelvetemültebb bűnözők haltak meg úgy, mint Jézus. De Jézus esetében még rosszabb volt, mert nem minden -ilyen büntetésre ítéltetett- bűnözőnek szögezték a végtagjait.Igen, szögek voltak; a nagyobbik fajtából! Mindegyik 15-20 centiméteres, a hegye 6 cm;
Ezeket a csuklóra szögezték és nem a kezekre, ahogy mondják. A csukóban egy ín található, ami a vállig ér, és amikor verték a szögeket, az ín szétszakadt, kényszerítve Jézust arra, hogy feszítse a hátizmait
;hisz szögezve voltak csuklói ; azért, hogy lélegezni tudjon;
Ezért kellett támaszkodni a lábra vert szögre, amely nagyobb volt, mint a csuklóé, mert az a két lábfejét együtt rögzítette. És azért, mert lábai nem sokáig bírták volna anélkül, hogy széthasadjanak. Jézusnak kellet felváltva támaszkodni rájuk, hogy lélegezni tudjon.Jézus valamivel több, mint 3 óráig bírta ezt a helyzetet .Igen!...több, mint 3 óráig! Sok idő, nemde? Halála előtt néhány perccel Jézus már nem vérzett. Egyszerűen csak víz folyt sebeiből, vágásaiból.Amikor sebezve képzeljük Őt, csupán sebekre gondolunk, de nem: az Övéi igazi lyukak voltak, lyukak, amiket a testében csináltak.Neki már nem volt vére, hogy vérezzen, azért csak víz folyt.Az emberi testben kb. 3,5 liter vér van
(a felnőttekben)Jézusból 3,6 liter vér folyt; három óriási szög lyuggalta át végtagjait, fején tövises korona volt, és méghozzá egy katona lándzsával döfte mellkasát. Továbbá azt a megaláztatást, amit viselni kellett,amikor két kilométeren át hordozta saját keresztjét, miközben a tömeg arcát köpte és kövekkel dobálta (a kereszt súlya közel 30 kilós nyomott, de csak a felső része,
az, amelyre szögezték a kezeit).Ez mind történt Jézussal csak azért, hogy szabad belépésed legyen Istenhez. Hogy ;megmosva; legyen minden bűnöd. Mindegyik kivétel nélkül! Ne tedd azt, hogy nem veszed tudomásul e tényt. Ő érted halt meg! Érted, aki most olvasod ezt az e-mailt. Ne hidd azt, hogy Ő másokért halt meg, azokért, akik templomba járnak, vagy azokért a szerzetesekért, papokért, lelkipásztorokért, püspökökért, stb..
Ő érted halt meg! Könnyű vicceket, képeket és egyéb butaságot, esetleg pornográfiákat küldeni e-mailben, de valamit, ami Istennel kapcsolatos, szégyelled tovább adni másoknak, mert az foglalkoztat, hogy mit gondolhatnak erkölcsi felfogásodról. Fogadd el a valóságot, azt az igazságot, hogy Jézus az egyetlen a világ mentésére.
Istennek tervei vannak számodra, mutasd meg mindenkinek, mi történt vele csak azért, hogy megmentsen téged. Gondolj erre most!
Isten áldja életünket!
60 másodperc Istennel. 60 másodpercig hadd azt, amit teszel és használd ki a lehetőséget! Lássuk, ha a sátán megtudja állítani ezt.
1.Egyszerűen imádkozz azért, aki küldte ezt az üzenetet: Uram, te jól ismered ;.életét és arra kérlek, hogy áldd meg őt és (bőséget adj neki). Oltalmazd családját, egészségét, munkáját és mindent, amit tervezett erre az évre. Ne engedd, hogy kísértésbe essen, és őrizd őt a gonosztól. Jézus nevében. Amen
Azután küld tovább tíz embernek.
Azután gondolkodj el egy rövid ideig, és értékeld Isten hatalmát saját életedben, amiért teszed azt, amit tudod, hogy tetszik Neki.Ha nem röstelled megtenni, kérlek kövesd az utasításokat. Jézus azt mondta:Azt, aki szégyell engem, én is fogom megtagadni Atyám előtt;
Ha nem szégyelled, továbbítsd ezt az üzenetet;csak akkor, ha hiszed, Igen, szeretem Istent. Ő ;működtet; (éltet) engem éjjel-nappal.
Nélküle semmi se vagyok, de Vele ;Mindenre képes vagyok abban (Krisztusban), aki nekem erőt ad; (Fil. 4,13
Ez a legegyszerűbb bizonyíték. Ha szereted Istent, és nem szégyelled mind azért a csodálatos dolgokért, amiket Ő tett érted, küld el az üzenetet azoknak, akiket szeretsz.
-------------------------------------------------
Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a
Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más, így a Szeretet is.
Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért
valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet.
Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni.
Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott.
A Gazdagság egy luxushajón úszott el a szeretet mellett. Ő
megkérdezte:
-Gazdagság, el tudnál vinni magaddal?
-Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már
hely számodra!
Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép
hajóval közeledett:
-Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
-Nem Szeretet, nem tudlak elvinni! - válaszolt a Büszkeség,- itt minden
tökéletes, és Te esetleg árthatnál a hajómnak!
Hát, a Szeretet megkérdezte a Bánatot is, aki éppen előtte hajózott el:
-Bánat, kérlek, vigyél el magaddal!
-Oh, Szeretet - mondta a Bánat - én olyan szomorú vagyok, de
egyedül kell maradnom a hajómon!
A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog
volt, hogy meg se hallotta a szeretet kérését.
Hirtelen megszólalt egy hang:
-Gyere Szeretet, én elviszlek téged! Aki
megszólalt, egy öregember volt.
Szeretet olyan hálás volt és olyan boldog, hogy elfelejtette
megkérdezni az öreg nevét. Amikor földet értek, az öreg elment.
A Szeretet úgy érezte, sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást:
-Tudás, meg tudod mondani, ki segített nekem?
-Az IDŐ volt, mondta a Tudás.
-Az IDŐ?- kérdezte a Szeretet. Miért segített rajtam az IDŐ?
A Tudás válaszolt:
-"Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az életben a
SZERETET!"
-------------------------------------------------
Egy brazil hölgy Párizsba utazik.Ragaszkodott a hosszú utazáshoz,mert egy ideje anyai szíve fájdalmaktól elgyötört, s azt hallotta, hogy a Rue du Bac-ban a Szűzanya gyakran nagy dolgokat tesz azokért, akik eljönnek könyörögni. Magával hozta a kis Sandrát. Elviszi a Rue du Bac-ba, hogy csodát kérjen. Leülteti abba a karosszékbe, ahol Mária maga ült, amikor megjelent Labouré Katalinnak, és akkor biztos történik valami. Beszélni fog Máriával, mint anya egy másik anyával. Kiáltani fog hozzá. Sandra csak öt éves, és betegségét gyógyíthatatlannak mondják. Nem maradhat így, micsoda jövőt remélhet ilyen bénulással ?
Mária látni fogja nyomorúságát, és nem fogja engedni, hogy semmi se történjen;
Az anya és a kicsi lány átmennek a kolostor kapuján, elérkeznek a CSODÁS ÉREM KÁPOLNÁJÁHOZ az udvar mélyén,és bemennek.
Hatalmas,sűrű tömeg imádkozik. Az anya felismeri a levelezőlapokon annyiszor megcsodált helyeket, és a kórus felé halad. Térdelve imádkozik a kicsivel. Felfedezte a fotelt. Kár,kötél veszi körül,nem lehet elérni ! De a braziloknak éppúgy mint a keletieknek, a kötél nem feltétlen akadály. És a kis Sandra nem azért jött olyan messziről, hogy csak szemével érintse messziről a fotelt !
Hogyan is legyen;? Épp nővérek vannak ott,dolgoznak az oltár mellett.
- Nővér, engedje meg, hogy a kicsi leüljön a fotelbe !
- Bocsásson meg asszonyom, nem engedhetem meg, mert akkor mindenki kérné, és ez nem lehetséges;
Az anya szíve megfeneklik a tilalom miatt. A fotel része volt a zarándoklat tervének. Megoldást kell találni;
Nini, a nővérek elmentek, veszi észre kevéssel később. Egy gondolat villan fel szegény szívében, és azt suttogja kislányának:
- Hallgass ide ! Bújj át a kordon alatt, és csússz be négykézláb a fotel alá. Amikor alatta leszel, akkor a kezeddel érintsd meg ott, ahol a Szűzanya ült, és gyorsan gyere ide vissza. De rohanj !
A kicsi nem mondatja magának kétszer. Eléri négykézláb a fotelt, olyan gyorsan, ahogy csak kegyetlen fogyatékossága megengedi neki, de ahelyett, hogy a tanácsot követné, arcát hosszan a szék bársonyára teszi.
Az anya megdermed. Utána a kicsi nyugodtan visszamegy hozzá.
- Miért tetted ezt ? ; szdija a mama.-Megmondtam, hogy csak alá menj, és gyorsan !
- De mama ; feleli ragyogva a gyerek -, az Asszony mondta, hogy tegyem a fejem a térdére.
Brazíliába visszatérve a gyermek teljesen meggyógyult. A történet akkora visszhangot keltett, hogy maga Recife érseke akarta figyelmeztetni a Rue du Bac irgalmas nővéreit. Kezében volt minden orvosi bizonyítvány, minden szükséges dokumentum, hogy ez a gyógyulás emberileg megmagyarázhatatlan.
- Tudják ; felelik fáradhatatlanul a nővérek -, itt minden nap van csoda !
-------------------------------------------------
A sátán összehívta a démonokat a világ minden tájáról

A megnyitó beszédében ezt mondta:
"Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárjanak
istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy olvassák a Bibliájukat és hogy
tudják az igazságot. Még csak attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges
kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha egyszer megszerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felettük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre, engedjétek, hogy magukhoz vegyék az úrvacsorát, de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra, hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki
Jézus Krisztussal." "Ezt akarom tenni", mondta a Sátán. "Eltéríteni őket attól, hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntartsák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!" "Hogyan tegyük ezt?" - kiabálták a démonjai.
"Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat", - válaszolta ő .

a. Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.

b. Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú órákat és a férjeket,
hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-12 órát egy nap, így megengedhetik
maguknak az üres életformát.

c. Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyerekeikkel.
Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az otthonaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka nyomása alól!

d. Stimuláljátok túl az agyukat, hogy ne legyen képesek meghallani azt a`halk, szelíd hangot.`

e. Csábítsátok őket arra, hogy kapcsolják be a rádiót vagy a magnót, amikor vezetnek...hogy hagyják bekapcsolva a tévét, videót, cd lejátszót és a számítógépet
az otthonaikban folyamatosan, és gondoskodjatok arról, hogy minden
üzletben és étteremben a világon nem biblikus zenét játsszanak folyamatosan.
Ez majd bezsúfolódik az agyukba és megtöri a kapcsolatot Krisztussal.

f. Töltsétek fel a dohányzóasztalokat magazinokkal és újságokkal.
Nyomjátok bele az agyukba a híreket 24 órán keresztül.
Törjetek be a vezetés perceibe hirdetőtáblákkal.
Árasszátok el az e-mail postafiókjaikat szeméttel, katalógusokkal, amikből online lehet rendelni,sorsolásos játékokkal és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes
ajánlatokkal,szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.

g. Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fontos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.

h. Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne tudják éjjel
szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is!
Ha nem adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van,
hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja a családokat!

i. Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megtanítsák a
gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.

j. Adj neki húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő feltámadásról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.

k. Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszolják ott is túl
magukat...hogy kimerülten térjenek vissza. Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a természetbe és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább vidámparkokba!, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre és moziba.

l. Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És amikor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak távozni.

m. Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az
egészségüket és a családjukat egy elég jó cél érdekében.

`Működni fog! Működni fog!` Mekkora terv volt!

A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat,hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és a családjaikra szerte a világon,hogy a Feltámadás ünnepe a nyúl és tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük maradjon arra, hogy meséljenek
másoknak arról, hogy Jézus hatalma hogyan változtatta meg az életüket.

Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt Sátán ebben a cselben?
Döntsd el te magad!

Az "elfoglalt" [angolul: busy] azt jelenti:
S-átán R-abigája A-latt L-enni? [B-eing U-nder S-atan`s Y-oke]
-------------------------------------------------
Történelmi kegyhelyeink
Vác - Hétkápolna

A váci püspökséget még Szent István alapította, székesegyházát azonban csak I. Géza király építtette a mogyoródi csata (1074) után, és oda is temetkezett. Az építés előzményeiről Kálti Márknak a XIV. század második felében írt Képes Krónikája így számol be:
Salamon király és unokatestvérei - Géza és László herceg - között a kezdeti jó viszony idővel annyira megromlott, hogy a hercegeknek életük védelmében fegyvert kellett fogniuk. A döntő csata előtt a hercegek serege Vác táján állapodott meg. "Nagy erdőség volt ott, senki sem lakott benne, csak egy Vác nevű, szent életű remete. Erről nevezte el utóbb Géza herceg a várost, amely ott épült. Midőn a sereg a szembejövő Salamonra várakozott, ... a hercegek lóháton tanácskoztak. ... Hát amint itt álldogáltak, világos nappal mennyei látomás jelent meg Szent Lászlónak ..., mire szólott bátyjához, Géza herceghez:
- ... Íme az Úr angyala leszállott az égből, kezében aranykoszorút hozott és azt a fejedre illesztette; nyilvánvaló ebből, hogy minékünk adatik a győzelem ...
Mondotta erre Géza:
- Ha az Úristen velünk lesz és megoltalmaz ellenségeinkkel szemben, és beteljesül ez a te látomásod, egyházat építek ezen a helyen az ő szentséges Szűz Anyjának, Máriának."
A Cinkota és Mogyoród között vívott csata a hercegek teljes győzelmével végződött. Salamon király megfutott, Géza és László hercegek elfoglalták az egész országot, és "Géza a magyarok ösztönzésére elfogadta az ország koronáját.
Koronázása után elment arra a helyre, ahol a látomás történt, és tanakodott öcscsével, Lászlóval, hogy a Szűzanya tiszteletére építendő egyháznak hol vessék meg alapját; és amikor ott állottak Vác alatt, ... szarvas jelent meg nekik, szarvai telve lévén égő gyertyákkal; eliramodott előlük az erdő felé és megvetette lábát azon a helyen, ahol most a monostor van ..."
Mondotta Szent László:
- ... "ahol (a szarvas) lábát megvetette, azzal a helyet jegyzette, ott építsük fel a Boldogságos Szűz egyházát s nem másutt!
Hogy azonban az első látomás helye is épület nélkül ne maradjon, Géza király és öccse elrendelték, hogy ott kápolnát emeljenek Szent Péternek, az apostolok fejedelmének tiszteleté-re." [Az idézet Geréb László fordítása.]
A Géza király korabeli templom - a Szarvasról elnevezett Boldogasszony (Maria de Cervo) temploma , amely a mai Géza király téren állhatott - a török hódoltság idején teljesen elpusztult. A mostani - a mennyekbe felvett Boldogságos Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt - székesegyházat a XVIII. században építették az első templom helyétől mintegy 300 m-re északra.
Az angyal-jelenés helyére, Szent Péter apostol tiszteletére emelt kápolna ugyancsak elpusztult a török időkben, és hollétére csupán egy közeli forrás emlékeztetett. A törökök kiűzése után, 1690-ben, ennek a forrásnak közelében helyezte el egy váci asztalosmester fogadalmi ajándékát - Szűz Máriát a kis Jézussal ábrázoló képét - hálából azért, hogy ő is és családja is meggyógyult egy súlyos betegségből. A "Kuti Képhez" hamarosan megindult a búcsújárás. A kép előtti imameghallgatások és csodák hírére egyre többen keresték föl a helyet. A nagyarányú zarándoklatok hatására építtette 1714-ben gróf Kollonich Zsigmond váci püspök a mai kápolna elődjét, és ezt Migazzi Kristóf püspök, későbbi bécsi érsek a XVIII. század közepén kibővíttette. A templomot Mária nevére szentelték föl, és a kegyképet főoltárára helyezték.
A selyemre festett kegykép a rárakott koronákkal és angyalokkal a XVIII. század első feléből való. Az Árpád-korból származó máriavölgyi kegyszobrot mintázó kép ismeretlen magyarországi művész alkotása. (A Pozsony megyei Mári-avölgy pálos kolostorát és templomát Nagy Lajos király alapította 1377-ben. Csodálatos fa-kegyszobrának alkotója ismeretlen, a szobrot feltehetően magyarországi mester készítette a XIII. század közepén.) A kép ülő Boldogaszszonyt - királynét, Napbaöltözött Aszszonyt - ábrázol. A koronás Szűzanyának bal karján ül ugyancsak koronás gyermeke, jobb kezében országalmát tart. A holdsarló az alatta lévő lángnyelvekkel együtt a textilruhára van applikálva. A három lángnyelven és a holdsarlón a Salva Regina antifóna befejező fohásza olvasható: O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!
A kápolnához vezető út mellett Virth Ferenc váci kanonok állíttatta fel 1769-ben a Mária hét örömét és hét fájdalmát ábrázoló képoszlopokat. Ezekről kapta a kegyhely a Vác-Hétkápolna nevet.
A zarándokok ezeknél a kis "kápolnáknál" emlékezhetnek hitünk főbb ágazataira: Krisztus fogantatására, születésére, a napkeleti bölcsek látogatására, Krisztus mennybemenetelére, a Szentlélek eljövetelére. Mária fájdalmairól elmélkedve fölidézhetik Simeon jövendölését, az Egyiptomba való menekülést, a tizenkét éves Jézus keresését, Mária találkozását a keresztjét hordozó Jézussal, Jézus keresztre feszítését, a keresztről való levételét és sírbatételét.
A főoltáron lévő kegykép körül üveg alatt ezüst és más fogadalmi ajándéktárgyak sokasága látható annak bizonyságául, milyen sok imameghallgatás, csodás gyógyulás történt a Hétkápolna Boldogasszonyának közbenjárására. A sok szív, láb, kéz, csecsemő és egyéb, gyógyulást tanúsító fogadalmi jegy mellett néhány hajóforma is van a fogadalmi ajándékok között. Ez mutatja, hogy a váci Szűz Mária a dunai hajósoknak is segítsége.
A kegyhely fő búcsúja Mária nevenapján (szeptember 12-én), illetőleg az azt követő vasárnapon van. A búcsú napján a közeli és távolabbi környékből zarándokok ezrei keresik fel a kegyhelyet. A zarándokok egy része éjjel a kápolnában virraszt. Éjfélkor kisebb csoportok gyertyás keresztúti ájtatosságot végeznek. Sok búcsús merít a templom melletti ősi forrás vizéből, és azt orvosságként viszi haza otthon maradt szeretteinek.
-------------------------------------------------
Isten azt mondta: Nem

Megkértem Istent, hogy vegye el büszkeségemet, de Ő azt mondta: Nem.
Azt mondta, hogy büszkeségemet nem Ő veszi el, hanem nekem kell feladnom azt.

Kértem Istentől, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, de Ő az felelte: Nem.
Azt mondta, hogy a lelke egészséges, a teste csak átmenet.

Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, de Ő azt felelte: Nem.
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke. Nem kapni, megszerezni kell.

Kértem Istentől, hogy adjon nekem boldogságot, de Ő azt felelte: Nem.
Azt mondta, csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik, hogy miként fogadom azt.

Kértem Istentől, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, de Ő azt felelte: Nem.
A szenvedés eltávolít a világ hívságaitól, és közelebb visz Hozzá.

Kértem Istentől, hogy adjon lelki fejlődést, de Ő azt felelte: Nem.
Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, de hajlandó megmetszeni, hogy egészséges
és szép legyen a gyümölcs.

Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni úgy, ahogy Ő szeret engem.
Erre azt felelte: Látom, már kezded érteni...


Kértem erőt...
És adott Isten nehézségeket, melyek erőssé tesznek.

Kértem bölcsességet...
És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.

Kértem bátorságot...
És adott veszélyeket, hogy legyőzzem őket.

Kértem, adjon szeretetet...
És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.

Kértem kegyelmeket...
És adott Isten lehetőségeket, kapcsolódni a kegyelemhez.
Semmit sem kaptam, amit akartam.
Megkaptam mindent, amire szükségem volt.
És imáim meghallgatásra leltek.
-------------------------------------------------
Lelóczky Gyula:
Egy megdöbbentő történet;
George Thomas plébános volt New England-nak egy kis városkájában. Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozsdás, rozoga madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára. Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog itt történni. A plébános elkezdte a prédikációt:
,,Amikor tegnap végigmentem a Főutcán, szembe jött velem egy fiatal gyerek, kezében lóbálta ezt a madárkalitkát, és a kalitka alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. Megállítottam a fiút és megkérdeztem:
- Na, mit viszel magaddal?
- Csak ezt a három vacak madarat - felelte.
- Aztán mit akarsz csinálni velük? - kérdezősködtem.
- Hazaviszem őket és szórakozom velük - felelte. - Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket. Élvezni fogom.
- De előbb-utóbb beleunsz majd. Utána mit csinálsz velük?
- Ó, van otthon két macskánk - mondta a fiú -, azok szeretik a madárhúst. Megetetem őket velük.
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam:
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért?
- Nem kellenek magának azok a madarak, atya. Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak Még énekelni sem tudnak. Még csak nem is szépek.
- Mennyit akarsz értük? - kérdeztem ismét.
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: tíz dollár. Kivettem a zsebemből a tíz dollárt, odaadtam a gyereknek. A fiú letette a kalitkát a földre és egy pillanat alatt eltűnt.
Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem, kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.``
Miután Thomas plébános elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett:
,,Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt. A Sátán épp az Édenkertből jött és büszkén dicsekedett:
- Az egész emberiséget a kezeim közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik olyan csalétekkel, amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek!
- Mit fogsz csinálni velük? - kérdezte Jézus.
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket, hogyan házasodjanak és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást; hogy részegeskedjenek és kábítózzanak; arra, hogy fegyvereket és bombákat találjanak fel és öljék egymást. Nagyon fogom élvezni - mondta a Sátán.
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha eleged lesz a játékból?
- Megölőm őket! - felelte a Sátán.
- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus.
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak Leköpnek, megátkoznak és megölnek. Nem kellenek ők neked!
- Mennyit kérsz? - kérdezte újból Jézus.
A Sátán végignézett Jézuson és megvető gúnnyal mondta:
- A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!
Jézus így szólt:
- Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat...``
Ezzel George Thomas plébános fogta a madárkalitkát és lement a szószékről.
Forrás: Marana Tha 2004. március
-------------------------------------------------
Magyarországon egy iskolában,ahol a kommunizmusra nevelték a gyerekeket,a tanárnő,aki-
nek nem volt ínyére,hogy diákjai túl vallásosak,arra biztatta őket,hogy hívják Istent és nézzék
meg,válaszol-e? Isten mondta az elkedvetlenedett fiataloknak nem valóságosabb,mint Ali
Baba.Ugyanúgy,ahogyan Ali Baba sem jelenik meg,ha hívják,Isten sem teszi,mert Ő is csak
a mesékben létezik.
A tanárnő,egy bizonyos Gertrúd kisasszony,különösen be szeretett volna törni egy Angéla
nevű lányt,aki minden ateista propaganda ellenére naponta misére járt.Gertrúd kisasszony kiküldte Angélát az osztályteremből és azt mondta a többieknek,hogy hívják be.Mikor behív-
ták,Angéla természetesen bejött a terembe.
Látjátok,édes gyermekeim,ha valaki létezik,jön,ha hívjátok magyarázta a sziporkázó és
lenyűgözően értelmes Gertrúd kisasszony. Ha nem létezik,nem képes arra,hogy idejöjjön.
Vannak-e még mindig olyanok az osztályban,akik hisznek a gyermek Jézusban ?
Néhány kéz szelíden és öntudatosan emelkedett a magasba.
Gertrúd kisasszony így szól a történet kihúzta magát.Nem az volt a válasz,amit szeretett
volna.
;Akkor azt akarom,hogy mindnyájan kiáltsátok együtt: ;kis Jézus,gyere !;
Nem vagyok biztos benne,melyik évben történt ez,de a plébános szerint ezek a magyar gye-
rekek,akik emlékeztek a katekizmusra,hirtelen talpra ugrottak és Angélával az élükön egy-
szerre kiáltották: Gyere,kis Jézus !
Halálos csend lett,ahogy a tanárnő jéghidegen végigmérte őket.
Újra kiáltottak,dacosan és olyan hangosan,hogy beleremegtek az ablakok;Gyere,kis Jézus !
És abban a pillanatban,nagyon finoman az ajtó elkezdett kinyílni.
Az ablakokon betűző nap úgy tűnt,hogy az ajtó felé világít,és a fény ereje addig nőtt,amíg
tűzgömb nem lett belőle.A gömbben a gyerekek egy megejtően szép kisgyereket fedeztek fel.
A Gyermek nem szólt semmit,csak mosolygott.
Ez olyan gömb volt,mint amilyen Fatimában világított.
Nemsokkal később a fenséges Gyermek eltűnt,a tűzgömb elhomályosult és az ajtó finoman
becsukódott,a tanárnőt olyan lelkiállapotban hagyva,amit leginkább úgy jellemezhetnénk:
- teljesen megzavarodott.

(Michael H.Brown: Az utolsó óra.134-135.o.)
-------------------------------------------------
A két kis kavics

Volt egyszer két kis kavics egy kis patak medrében. Gyönyörű azúrkék volt mindkettő. Egymás közelében talált rájuk egy ember, aki érdekes kavicsokat gyüjtött. Felvette mindkettőt és beletette egy kis zsákocskába a többi mellé.
Egyszer aztán - amikor már jó sok különböző színű összegyűlt, akkor az ember elkezdte a kavicsokat egy falra rögzíteni. A két kis azúrkék kavics ott is közel került egymáshoz. Ám sehogyan sem tetszett nekik a hely, ahová kerültek. Ezért megbeszélték, hogy bármi módon, de eljönnek új helyükről.
S valóban: még nem száradt meg a cementágy, és segítségükre volt a pára is, amely kioldotta őket új helyükről. Mindketten a földre pottyantak. Első örömük után azért felnéztek a falra, "börtönhelyükre". És akkor hökkentek meg csak igazán. Ugyanis a falon kavicsokból kirakra egy Krisztus-kép volt. És ők ketten voltak Krisztus szemei. Nagyon sajnálták már, hogy elvágytak és megszöktek onnan, ahová a sors rendelte őket. De késő volt, mert jött a templomtakarító, aki nem vette észre a két kis kövecskét, s többi szeméttel együtt lapátjára söpörte őket...

Néha előfordul a mi életünkben is, hogy nyugtalanság lesz úrrá rajtunk, és elvágyunk onnan, ahol vagyunk. Olyankor gondoljuk meg: vajon kik vagyunk mi Krisztus számára?
-------------------------------------------------
A Mária-jelenések történetében az utolsó csaknem két évszázad különösen jelentôs. Véleményünk szerint 1830 -- a Csodás Érem átadásának éve -- nyitánya az üdvtörténet egy rendkívül fontos korszakának, amit valóban joggal nevezhetünk Mária-korszaknak.

Az európai forradalmak történetében Franciaországnak szomorú dicsôség jutott. A francia föld forradalmai ugyanis a 18--19. században mind vérengzés, mind egyházellenesség tekintetében kitűntek. Csodálatos, hogy a nagy hagyománnyal rendelkezô francia Egyház virágai minden pusztítás ellenére is gazdagon pompáztak tovább a 19. század folyamán. Ebben a században élt pl. Vianney Szent János, ebben a században került sor a Csodás Érem, La Salette és Lourdes jelenéseire, ebben a században élt Lisieux-i Kis Szent Teréz stb.

1830. július 18-ról 19-re virradó éjszaka, mindössze nyolc nappal az újabb forradalom kitörése elôtt Párizsban csodálatos esemény történt. Labouré Katalin, a Rue du Bac 140. szám alatt álló vincés kolostor növendékét a Szent Szűz találkozóra hívatta az intézet kápolnájába. Néhány hónappal késôbb, november 27-én este fél hatkor pedig egy újabb látomásban megkapta a Csodás Érem tervét, s azt a felszólítást, hogy legyen hűséges terjesztôje a Csodás Éremnek.
Labouré Szent Katalin 1806. május 2-án született Fain-les-Moutiers nevű faluban. Szüleinek kilencedik gyermeke volt. 1815. október 9-én meghalt a család szíve, az édesanya, 11 árvát hagyva maga után. A kis Katalin a Szent Szűzben talált édesanyára.

Katalin 1830 elején követte nôvérét, Lujzát a Szeretet Leányai Társulatba. Jelöltidejét Châtillon-sur-Seine-ben kezdte, de április 21-én már Párizsban készült tovább Isten ügyének szolgálatára.
1830. július 18-án éjjel fél 12-kor egy 4-5 évesnek látszó, fehér ruhába öltözött fiúcska költötte fel álmából. ,,Jöjj a kápolnába, a Szent Szűz vár reád!`` -- szólt hozzá. Katalin a döbbenettôl szólni sem tudott. Gyorsan felöltözött, s a fiúcska kíséretében a kápolnába sietett.
A jelenés két órán át tartott. A Szent Szűz elmondta a reá váró tennivalókat: ,,Gyermekem, Isten egy feladatot bíz reád. Sokat kell majd szenvedned, de szívesen kiállod, ha meggondolod, hogy ez az ô dicsôségére szolgál. Fölismered, ami Istentôl jön, s nem lesz nyugtod, míg lelki vezetôddel nem közölted. Sok ellentmondásban lesz részed, de ne félj, mert a kegyelem veled lesz...`` A Szűzanya sok mindenrôl beszélt Katalinnak, de a Csodás Éremrôl ekkor még nem esett szó. Mária jelezte a hamarosan kitörô forradalom pusztítását, de megígérte, hogy Szent Vince társulatát meg fogja ôrizni.

Katalin hallgatott élményeirôl. Egyedül gyóntatójával osztotta meg titkát. A látnok -- külön parancsra -- csak 1841. augusztusában írta le a vele megtörtént eseményeket.
1830. november 27-én világossá vált Labouré Katalin küldetése. A jelzett nap estéjén fél hatkor a Szent Szűz újabb látomásban mutatta meg a nôvérnek a Csodás Érem tervét. Mária egy félig látszó földgömbön állt, s két kezében egy kisebb gömböt tartott, majd így szólt: ,,Íme ez a gömb, melyet itt látsz, az egész világot jelenti... s minden embert külön-külön.`` A Szűzanya ujjain gyűrűk, s azokban drágakövek voltak, amelyekbôl több fénysugár áradt. ,,Ezek a sugarak a kegyelmek jelei, melyeket Mária az emberek számára kiesdekel.`` -- hallja Katalin. A Szent Szűz jobb kezétôl kezdôdôen arany felírás volt látható. A felirat átívelt Mária feje fölött, és bal kezénél végzôdött. Az írás így szólt: ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!`` A jelenés asszonya kérte Katalint: ,,E minta szerint egy érmet kell veretni, és azok, akik azt megáldása után viselik, és áhítattal elmondják ezt a rövid fohászt, Isten anyjának egészen különös oltalma alatt állnak.``

Ezt követôen megfordult a kép, s a látnok az érem hátoldalát látta. Középen nagy M betű és a kereszt kombinációja rajzolódott ki, alatta a két szív. Az egyiket tövisfonat koszorúzta, a másikat tôr járta át. Az egész kompozíciót pedig 12 csillag övezte. Néhány héttel késôbb, decemberben a jelenés és a rá vonatkozó felszólítás megismétlôdött. Utolsó látomásában a Szűzanya tudtára adta Katalinnak: ,,Leányom, most már nem jövök többé, csak imáidban hallod szavamat.`` Ezzel pedig kezdetét vette a Csodás Érem világméretű hódítása.

Az érem rajzolata valóságos mariológiai tanítást hordoz. A Csodás Érem elsô oldalán a Szent Szüzet látjuk, akinek kitárt kezeibôl a kegyelem fénye sugárzik, a másik oldalon pedig elôször jelenik meg Jézus Szentséges és Mária Szeplôtelen Szívének együttes ábrázolása, s ezzel egyértelmű égi utalást kapunk a két szív közös lélekmentô munkájára. A Csodás Érem két oldalának ábrája óhatatlanul Grignion Szent Lajos-Mária jövendölését idézi fel bennünk az Egyház Anyjának társmegváltói és kegyelemközvetítôi szerepével kapcsolatban. Errôl azonban csak az Egyház tanításának szellemében szabad beszélnünk. ,,...úgy kell érteni, hogy semmit se vonjanak le Krisztusnak, az egyetlen közvetítônek méltóságából és hatóerejébôl, és ahhoz semmit se adjanak hozzá`` (LG 62).

Úgy tűnik, az 1830-ban kezdôdô Mária-korszakra utal Grignion Szent Lajos-Máriának egy másik jövendölése is: ,,Szűz Máriának az utolsó idôkben mindinkább elôtérbe kell lépnie irgalmassággal, erôvel és kegyelemmel.`` (Grignion: A tökéletes Mária-tisztelet, 1944. 50/f.)
Katalin gyóntatója, Jean-Marie Aladel atya csak 1832-ben közölte az eseményeket Párizs érsekével, Hyacinthe Louis de Quélennel. Az érsek az érem elkészítésében jó lehetôséget látott a Szent Szűz tiszteletének terjesztésére, s ezen megfontolásból a júniusban forgalomba került érméket elsôként maga a fôpásztor adta tovább híveinek. De Quélen érsek megbízásából Guillou atya 1834-ben megjelentette az elsô hivatalos közleményt az éremrôl. Aladel atya pedig még ebben az évben megírta, és százezres példányban kiadta az érem történetét, amit az emberek hamarosan megvásároltak. A kiadványt öt év alatt hét nyelvre fordították le. Párizs érseke idôközben megindította a hivatalos vizsgálatot, s 1836. febr. 16-tól július 13-ig tizenkilenc ülés foglalkozott a jelenésekkel, a Csodás Éremmel, és a vele kapcsolatos csodákkal, majd a bizottság hitelesnek nyilvánította az eseményeket, és igaznak a Csodás Érem történetét. A vizsgálati jegyzôkönyv 5. pontja ezt írja: ,,Az éremmel kiesdekelt és hitelesített rendkívüli kegyelmek: gyógyulások és megtérések, ... csupa igazoló érvek a tények megállapításához, hogy az úgynevezett csodás érem egyes-egyedül Istentôl eredhet.``

Katalin gyóntatója az éremmel kapcsolatos tömeges imameghallgatásokról, megtérésekrôl és csodákról ezt mondja könyvében: ,,Százezrek, milliók vallják, hogy soha sem fordultak a csodás érmű Nagyasszonyhoz hiába, midôn a lelkek megvilágosítása, megindítása, jóra- vagy jobbravezetése forgott szóban.`` A feltűnô megtérések, csodák és a mérhetetlen kegyelem áldásai hetek alatt közismertté tették a Csodás Érmet, s maga a nép nevezte el az érmet csodásnak. Az érem 1836 és 1839 között Franciaországon kívül elterjedt Lengyelországban, Kínában, Oroszországban, Észak-Amerikában és Abesszíniában mintegy tízmillió példányban. XVI. Gergely pápa is tisztelte, és állandóan szem elôtt tartotta.

De Quélen érsek kérésére XVI. Gergely advent második vasárnapjára ünnepet engedélyezett a Szeplôtelen Fogantatás tiszteletére. 1839-ben pedig kieszközölte a Szentszéktôl, hogy a Loretói litániába foglalják bele a következô könyörgést is: ,,Eredeti bűn nélkül fogantatott Királyné, könyörögj érettünk.`` A lánglelkű érsek a Notre-Dame templomban külön trónust emelt a Csodás Érem bronzba öntött másának.
Szent X. Piusz pápa 1909. július 8-án jóváhagyta a Csodás Érem Társulatát és működési szabályzatát. Ennek célja a Szűzanya tiszteletének és a Csodás Éremnek terjesztése. Labouré Szent Katalin alázatosságára jellemzô, hogy élményeirôl élete során mindössze két emberrel beszélt: gyóntatójával és rendi elöljárójával. A szent látnok 1876. december 31-én hunyt el.

A Csodás Érem átadása a világnak pedagógiai és lélektani szempontból is páratlanul fontos. Az érem által a Boldogasszony nem csupán a világ figyelmét hívta fel lélekmentô tevékenységére, de valamilyen kezdôdô súlyos veszélyhelyzetre is figyelmeztetett. (Erre a jelenésben látott földgömb, és az érem felirata utal egyértelműen: ,,Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!) A Csodás Érem elfogadása, hittel való viselése, a vonatkozó röpima imádkozása, az éremmel kapcsolatos rendkívüli események megismerése egyrészt igen széles körben rátereli az emberek figyelmét a Boldogságos Szűz lélekmentô tevékenységére, másrészt sok kegyelem forrását jelenti azok számára, akik kitartó ragaszkodásról tesznek tanúságot.

A szent életű Katalin 1876. december 31-én halt meg Párizsban. Hetven évet élt. 1933-ban boldoggá, 1947. július 27-én pedig szentté avatták. Épen maradt testét üvegkoporsó ôrzi a párizsi Csodás Érem Kápolnában.
A Csodás Érem viselése (lehetôleg nyakban hordozva) és a fohász imádkozása ma is kegyelmek forrása. Beszerzése tehát ajánlatos.
-------------------------------------------------
Pünkösdi búcsú 1949

Pünkösd táján Erdélyben minden út Somlyóra vezet A háború után Pünkösd hetén lovas rendörök cikáltak a Kis-Somlyó hegyen.A vonatokra, közúti járművekre nem adtak jegyet azokra, akik Somlyó felé akartak utazni. Ennek ellenére sokan eljöttek erdei ösvényeken, hegyekn át, hogy egy imát mondhassanak a kegytemplomban. A hatalom urai külömbözö rendezvényekkel próbálták elterelni a lakosság figyelmét a vallásos szertartásról.
A csiki székelységnek emlékezetes marad boldogemlékű Márton Áron püspök 1949 tavaszi bérmakörútja, ami valóságos diadalmenet volt. Minden falubahatalmas diszkapukval várták, és lovasbandériumok kisérték egyik falutól a másikig. Gyimesekben a bérmálás befejézese után
június 4-én a csángók felajánlották hogy a búcsús menet élén, lóháton vonulnak be Csiksomlyóra, a pünkösdi búcsúra. Gaál Tamás föesperes megjegyeszte úgy néz ki ez a diadalmenet, mint Úrjézus virágvasárnapi bevonulása Jeruzsálemben, mire a föpásztor szomorúan azt válaszolta igen, de utána következet a nagypéntek és a Golgota.
A hatalom emberei már útközben le akarták tartosztatni, de a búcsúsok tömege körülvette, s igy a közelébe se tudtak férközni.
1949 június 13-án Sztojka Frigyes kerülöutakon, éjjel vitte vissza Gyulafehérvárra a püspököt és nemsokára jött a Golgota, meghurcoltatás, a börtön és az évtizedes házi örizet.
Verd meg a pásztort, és szétszéled a nyáj. Ez az elv vezérelte az ateisták teteit,de hála Istennek a nyáj nem széledt szét, egymásután épülnek a történelmi egyházak templomai, s évröl évre minf többen zarándokolnak el Csiksomlyóra , nemcsak Erdélyböl, de a határokon túlról is, ahol magyarok élnek. Lelkileg megerösödve térnek haza a pünkösdi búcsúról, mert Csiksomlyó összetartó erö az összmagyarság részére.

Hajdó István
Vigyázz reánk édesanyánk!

A csoda a csiksomlyói hegyen új jelenetbe ragogot fel. A csikdomlyói Szűzanya lábánál több százezer ember kitárt karral úgy jelent meg a napcsoda fényében mont egy hatalmas kenyér Isten tavaszi pázsitos asztalán.
A csiksomlyói búcsún, úgy éresztem , a hatalmas erdélyi kenyérré sodródótt népünk hazajött, hazahozta sorsát, ki fehér, ki fekete lisztjét, keresztjét.
Odaadtuk a Napba öltözött Asszonynak, a csiksomlyüi Szűzanyánaknak.
Megkérdeztük: "Mondd, Napba öltözött Anyánk, nekünk mikor lesz a kereszthordozó vállunk könnyebb?"
És a csiksomlyói Szűzanyánk nem szólt, csak magához ölelt. Ezt az ölelést keressük immár sok*sok éve.Ezért az ölelésért jövünk ödeink zászlóit magasba emelve.
Csiksomlyói Anyánk ölelö szerettre, dalra nyitja ajkunkat és a legnagyobb csodát, öseink szép dalát zengjünk bele, abba a világba, amely minket leirt, nem akar tudni rólunk.
De Ö a Napba öltözött Asszony hallja imánkat. Vigyázz reánk édesanyánk, az angyaloknak Királyné Asszonya. Százezrek szivének dobbanása igazolja a nagy igazságot:" Vigyásztam reátok, ls ezután is vigyázni fogok gyermekeimre."
Arra kérjük Urunkat, Istenünket, hogy segitsen népünknek visszatalálni az élet forrásaihoz.
-------------------------------------------------
1996-ban Máriapócson találkozott Európa minden kegyhelyének a vezetöje és püspöke.
2002-ben Loretto, Czestochova, Altötting,Laurdes és Fatima megalapitotta az Európai Máriás Hálót. Az ösi és nemzeti jelentésű kegyhelye hálózata 2003-ban tiz új taggal bövült.
Ekkor hivták a közöségbe a magyarországi görög katolikus Máriapócsót, ahol az istenszülö kegyképe háromszor könnyezett. A háló tagjai évente más más helyen találkoznak.
2003-ban franciaországi Lourder, 2004-ben a portugáliai Fatima, tavaly pedig a magyarországi Máriapócs adott otthont ennek a szép ünnepi eseménynek. Utalva a rózsafüzér tizenöt titkára, a máriapócsi találkozóig tizenöt tagja volt. Mivel a szentatya öttel bövitette a rózsfüzér titkainak számát, a Máriás Háló is bövülhet. 2005-be a tanácskozó föpapok titkos szavazással beválasztották a közösségbe Gibraltárt, a szlovákiai Löcsét, a horvátországi Máriabányát és Romániából Csíksomlyót.

-------------------------------------------------

A csiksomlyói búcsú kezdete

1562,szeptember 20-ra János Zsigmond által összehivott segesvári országgyülés sorsdönö határozatokat fogadott el. Ezek legfontosabbja kimondja, hogy hűtlenség bűnébe esett székely nemcsak a fejét vesziti el, hanem örökséget is, ami a fejedelemi kincstárrá száll. A föemberek hatalma kiszélesedett a közszékelység rovására. Megszűnt a székelyek azon joga, hogy szabadon kereskedhessenek. János Zsigmond eröfeszitéseket tett 1566-ban a protestáns vallás Csikban és Gyergyóban történö meghonositására is.
E célból kilenc hittéritöt menesztett Csikba, s közölte Mikes gróf föinspánnal hogy küldjök kilenc új finom palántát, meghagyom és fejedelmi jogom alapján elrendelem, hogy Csik vármegye kilenc népesebb községeiben öket elplántálni felelössége mellett sziveskedjék, hogy az új keresztény hitvallás Erdélyben elterjedjén.
A gróf föispán a megérkezett kilenc hittéritöt Csiksomlyón, a vármegyeházán szokatlan tisztelettel fogadta. Kivitette Csikzsögödbe saját udvarába, ott elszállásolta. Egyenként hallgatta sorra tölük az új hitvallás tanait. Mikor mind a kilenvet kihallgatta, egyenként négyfogatú szánon röpitette a kijelölt községekbe.
Mikor ily módón a mind a kilenc el volt plántálva, jelentette János Zsigmondnak, hogy ö maga szállitotta a pálntákat a kijelölt községekbe és hogy elfagytak mert Csik vármegye klimája hideg.
E jelentésre a felböszült János Zsigmond Blandratta György és Dávid Ferenc rábeszélték, hogy már unitárius vallásra átállott Homoród és Fehér-Nyikó-vidéki községekek.
Azt terveszték ki hogy grój Mikest pünkösd ünnepére hozassa Udvarhelyre, s ott végeztesse ki a legkinosabban.
Megkezdödött a két vidéken a toborozás. Több kétezer férfinál irta alá a toborzás iveket.P. Fabricius erröl titokban tudatta Csik és Háromszék római katolikus papságát. A fejedelmi csapatok elleni készülödésben fontos szerepe volt Alfaluban, illetve lángllkű papjának, Istvánnak, aki vezetésével aztán egyházi lobogók alatt mentek Csiksomlyóra. A nök, aggok és gyermekek imádkoztaka Csiksomlyón a Boldogságos Szűz Mária szobra elött. A férfiak a Tolvajos tetöig az út két oldalán kifejlödött fenyöfákat megfűrészelték ugy hogy a jobb oldalán állok balra, a bal oldalán állók jobbra döljenek.Várták hogy a harc vegye kezdetét a köszikla alatt, a mostani itatóvályúnál.
János Zsigmond bandéruma, mivel semmit gyanúsat nem észlelt, söt embert sem láttak, mnetek, ahol most a vályús vannak.A harc mekezdödött. A fejszések rohantak a megfűrészelt fákhoz, néhány csapással az elöre futó bandérokra döntötték.
Az ágak közé szorultakat fejszecsapás áltál végezték ki.
A gyözelem emléke a csiksomlyói búcsú. Azóta minden pünköskor hálaadó zarándoklatot tartunk a csiksomlyói Madonnánál.
-------------------------------------------------
Egy hitre jutott leánytól kérdezték meg egyszer:
- Felismerted, hogy bűnös voltál?
- Igen.
- Most is bűnös vagy?
- Igen.
- Hát akkor, mi a különbség régi és mostani életed között?
A leány elgondolkozott, aztán felderült az arca:
- Azelőtt rohantam a bűn után, most meg rohanok a bűn elől.
-------------------------------------------------
Őrangyalok

Két Őrangyal azt tapasztalja, hogy védenceik nagyon gyakran vitatkoznak, veszekednek egymással. Mivel ők nem ismerik ezt a megnyilvánulási módot, feltételezik, hogy valamilyen nagyon paradicsomi állapotot kell okozzon, ha az emberek ilyen sokszor megismételik. Ezért elhatározzák, hogy ők is kipróbálják, így legalább tanulnak is valamit küldetésükből.
Megegyeznek, hogy az egyik a szoba egyik sarkába, a másik a másikba repül, hívják egymást, de a válaszuk a - Nem! - lesz, ahogyan az emberek szokták minden vita kezdetén. El is helyezkednek a leírt módon, majd az egyik szólítja társát:
- Kérlek szépen, repülj hozzám.
Mire a másik:
- Jól van, máris jövök!- és ellenkezésre képtelenül odaröppen hozzája.
- Úgy látszik, komoly próbák várnak ránk ennek a leckének a megtanulásával kapcsolatban!- szól az első Őrangyal. - Most csináljuk fordítva, te hívjál, én pedig válaszolok.
Újra a két szemben levő sarokban vannak, a második kéri az elsőt:
- Idejönnél hozzám, ha lehetséges? Az nagy erőfeszítéssel, a szent cél érdekében kiprésel a száján egy alig hallható
- Nem, most nem tudok! - választ. Erre a kérdező Angyalka felszabadultan mondja:
- Nem baj, akkor odamegyek én!- és azonnal csatlakozik társához...
-------------------------------------------------
EZ A JÉZUS PROVOKÁL ENGEM!

- Felbosszankodom, s Ő azt mondja: bocsáss meg!
- Félek, s Ő így szól: légy bátor!
- Kételkedem, s Ő azt mondja: bízzál!
- Zavart vagyok, s Ő így biztat: légy nyugodt!
- Egyedüllétet keresek, s ezt mondja: jöjj s kövess engem!
- Nagy terveket szövök de Ő azt mondja: add fel azokat!
- Vagyont gyüjtök, erre Ő: osszad szét!
- Biztonságra vágyom, s Ő így szól: ezt ne várd tőlem!
- Élni szeretnék, de Ő: add oda életedet!
- Úgy vélem, jó vagyok, mire Ő: ez nem elég neked!
- A főnököt játszanám, ám Ő azt mondja: próbálj meg szolgálni!
- Parancsolni szeretnék, s Ő ezt mondja nekem: engedelmeskedj!
- Szeretnék mindent megérteni, de Ő így szól: higgy!
- Világos tényeket akarok? Ő példázatokban beszél nekem.
- Költői szépségeket várok el tőle, Ő pedig mindennapi valósággal szembesít.
- Nyugalmat áhítok, Ő meg azt akarja, hogy nyugtalan legyek.
- Erőszakkal török célom elérésére, Ő meg örökösen békéről beszél.
- Kardot ragadok, ha kell, Ő rámszól: tedd a hüvelyébe azt!
- Bosszút lihegek, Ő meg ezt követeli: tartsd oda a másik arcodat is!
- Békéről szólok, Ő meg azért jött, hogy háborúságot hozzon közénk!
- Szeretném elsimítani a dolgokat, Ő meg azt mondja, hogy tüzet szeretne hozni a földre!
- Nőni szeretnék, Ő meg így szól: légy gyermek!
- Elbújnék legszívesebben, s Ő azt mondja: világíts!
- Az első hely kellene mindig nekem, de szerinte üljek az utolsóra!
- Szeretném, hogy lássanak! De szerinte a csendes kamrában kell titkon imádkoznom!

Nem értem ezt a Jézust! Állandóan bosszant engem.

Sok más tanítványával együtt kedvem lenne más Messiást keresni, olyat, akivel szót értenék és nem követelne tőlem annyit.
De hát én is úgy járok, mint Péter:
Nem ismerek mást, akinél az örök élet igéje lenne. Hát mégis csak mellette maradok!

Padre Zezinho (Brazilia)
-------------------------------------------------
Egy vén révésznek ócska csónakján
Ült hat tudós.És azt beszélgették,
Hogy nincsen Isten,s mily bárgyú a nép !
A csónak roppant.Szólt a vén:
- No lám ! Ha tudnak úszni,hát most rajta !
- Jaj Istenem ! kiáltott mind a hat.
/Gárdonyi Géza/Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?SzE [ 2024-04-19 11:56 ]

2. rész: (3000 karaktert enged egybe, itt a kövi része)
A másik, ami engem sokat foglalkoztatott már: Az evolúciós történet (tudományos) értelmezése és a teremtéstörténet összekapcsolása. S arra lettem figyelmes már serdülőként, hogy a történeti tulajdonságok, ahogy kialakulnak a (tudományosan) ismert részek (kivéve a 2 nagy jéágkorszaki részt), az sorrendisége és jellege az hasonló a teremtéstörténet sorrendiségével és folyamatával, érdekes összefüggés ez is.
Érdekes, hogy miben hiszünk, mi a hitünk mélyebb és valódiságának mércéje, mi zajlott abban a korban, hogyan függhet ez össze a tudományos véelményekkel.
Valamint még az is érdekes lehet, hogy mi történhetett a Feltéámadáskor, mert annyi biztos, hogy nagy fénnyel járó folyamat volt, a Torinói Leplen ami maradt, az mire utalhat, milyen kémiai folyamat játszódhatott le, ugyanis onnan tényleg eltűnt a test, s nem elszökött, nem elment magától, hanem valóban történt ott vmi, amit nem lehet megmagyarázni könnyen, láttam már sok értekezést a Lepelről, s érdekes, mi lehetett az a nagy reakciós folyamat, ami zajlott és ami már nem kizárólagosan csak emberi ésszel megmagyarázható.
De ugyanezt gondolom a egyhazi értelemben " csodáknak" minősülő dolgokat illetően is, hogy abban is mindig van vmi, amit nem lehet emberi aggyal megmagyarázni, ez a hit. S természetes, hogy ezek sok idő, sok erő a Pápának, mire ezeket levizsgálja, leelemzik,mit fogadunk el csodának és mit nem, de ezek érdekes dolgok bizony.
A hitnek a legmélyebb részei, sokszor olyan dolgok, amiket már emberi aggyal nem lehet felfogni. Ezért Isteni és ezért nevezik nem átlagosnak, vagy csodás dolognak. Szerencsére azért nagy ellenőrzési folyamatok vannak, ha ilyen van, a Pápa az egyház feje, Ő ezeket mind úgy kezeli, hogy mik lehetnek és elemzik stb. Ez ilyen. Medugorje-t én úgy tudom, még nem fogadta el az egyház pl. csodáknak, sajnos. Van ilyen, de azt, hogy mi történik ott, még egyhazi szemmel kérdések vannak, de van valami ott is. Voltam már zarándokhelyen és ez ilyen, léteznek bizony szép gyógyulások, azért nevezik csodás dolgoknak, mert az orvostudományban is olyan ritka dolgok, mint a fehér holló. Vannak, de kevesebb számban.
Hát na, érdekes dolgokat írsz, aki a kereszthalálról írod, én is sokat gondolkodtam már rajta, mi zajlottt ott tudományosan is, amellett, hpgy mi ennek a hitbeli tartalma és lényege. Köszi az infót, most is tanultam vmit.
:)SzE [ 2024-04-19 11:55 ]

Sziasztok!
Ezen én is sokat gondolkodtam már, a Biblia és a tudományos dolgok összekapcsolódása. Érdekes, amit írsz a kereszthalálról. Akkoriban ez létező büntetendő dolog volt, Jézust azért feszítették meg, mert más nézeteket kezdett vallani, amit szabad volt akkoriban és ez okozta, de azt érdemes tudni, hogy akkoirban ez létező bűntetésforma volt, sokan voltak még így, csak Őt emeljük ki, mert ő kezdte el a kereszténységet - s szembement az akkori korszak hiedelmeivel.
Én még más dolgokon is filóztam amúgy, ami érdekes lehet: Mária szerepe és annak történeti háttere. József felkarolja, mert akkoriban, ha egy nő terhes lett és nem volt mellette senki, akkor megölték, ilyesmi is lehet a történet akkori hátterében, de ezt biztosra nem tudjuk, mi volt ott.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!